Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł. Deklaracje należy niezwłocznie złożyć w Urzędzie Gminy Laskowa

Pliki do pobrania