Wdzięczność jest najpiękniejszym kwiatem,

który wyrasta z duszy


W dniu 14 października 2022r. w naszej szkole miała miejsce ważna uroczystość poświęcenia i przekazania szkole Sztandaru. Był to niezwykły moment dopełnienia się obrzędowości szkoły. Ta data na trwale zapisze się w historii społeczności szkolnej i lokalnej, gdyż odbyła się w dniu ważnego święta – Dnia Edukacji Narodowej.


Sztandar jest symbolem najistotniejszych wartości, bo odnosi się do słów: Bóg, Honor, Ojczyzna, za które na przestrzeni dziejów poświęcali życie nasi rodacy. Jest jak relikwia, której należy się szacunek i szczególne traktowanie, co podkreśliła wielokrotnie Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – pani Teresa Szczurowska. Przypomniała ona słowa Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sztandar to symbol i świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową i pogratulowała Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom oraz władzom samorządowym dążenia do wzbogacenia ceremoniału szkoły konsekwentnego prowadzenia wspólnej pracy wychowawczej. Życzyła uczniom, aby zawsze z dumą nosili swój Sztandar, a wartości, jakie symbolizuje przyświecały im w całym życiu.


Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, którzy ufundowali nowy Sztandar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i uroczyście go uczniom. Wśród zaproszonych gościu byli także władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Laskowa – Piotrem Stachem oraz Kierownikiem GZOSiP panią Bożeną Chełmecką a także emerytowani pracownicy naszej szkoły.


Uczniowie podziękowali nauczycielom za trud pracy włożonej w wychowanie i nauczanie, wręczyli symboliczną różę każdemu pracownikowi szkoły i złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.