1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty.
 4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na konto bankowe Urzędu Gminy.
 5. Przesłanie listy przez Gminę uprawnionych mieszkańców do odbioru węgla na składach budowlanych.
 6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez Gminę punkcie.

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?

 • koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę.
 • cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

 • Złożony wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie.
 • W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 • Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie lub listownie
 • Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku, celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel.
 • Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

UWAGA!

 • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu.
 • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 18 33-00-224

Wniosek i informacje dostępne na stronie:INSTRUKCJA

dokonania zapłaty za węgiel zakupiony na preferencyjnych zasadach od Gminy

Laskowa po 2000 zł za tonę


 1. Wpłatę na konto należy dokonać po telefonicznym potwierdzeniu weryfikacji wniosku przez osobę upoważnioną z Urzędu.
 2. Proszę wstawić się do Urzędu Gminy Laskowa w celu odbioru danych do przelewu z numerem konta bankowego Gminy Laskowa oraz treścią jaką należy umieścić w tytule przelewu
  OPŁATA ZA WĘGIEL: imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy podając miejsce odbioru węgla.
 4. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.