Wójt Gminy Laskowa podaje następujące informacje:


W dniu 10 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Laskowa dokonano otwarcia ofert na kupno przyczepy ciężarowej rolniczo asenizacyjnej MEPROZET T-527 wariant D. Ofertę kupna złożył jeden uczestnik, który zaoferował najwyższą kwotę: 20.220,00 zł brutto.

Za podmiot wyłoniony w trybie przetargu uznaje się firmę DAWMAR Dawid Adamiec.