Wójt Gminy Laskowa podaje następujące informacje: 


W dniu 10 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Laskowa dokonano otwarcia ofert na kupno ciągnika rolniczego Zetor Proxima 70.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty kupna. Za podmiot wyłoniony w trybie przetargu uznaje się firmę AGROTOM Tomasz Kołacz, która zaoferowała najwyższą kwotę: 114.250,00 zł brutto.