Wójt Gminy Laskowa informuję o możliwości składania wniosków na odbiór azbestu z terenu Gminy Laskowa. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Laskowa do 11.marca 2022 r.

Wniosek do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania