Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej ogłasza nabór uzupełniający do projektu  w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022, realizowany przez tut. Ośrodek.


W ramach programu realizowana jest usługa opieki na odległość, w formie teleopaski na rzecz osób starszych - mieszkańców Gminy Laskowa powyżej 65 roku życia wraz ze świadczeniem usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.


Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące kryteria, tj.:

  • wiek 65 lat i więcej,
  • problem z samodzielny funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe,
  • zamieszkanie z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić mi wystarczającego wsparcia.

Bliższe informacje o opaskach życia i zasadach uczestnictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Laskowej oraz pod numerem telefonu 18 333 30 25.

Pliki do pobrania