ZAPROSZENIE


Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, wznawiamy spotkania wszystkich zainteresowanych i chcących włączyć się w gromadzenie materiałów, które zostaną wykorzystane między innymi przez Pana dr Marka Smołę w monografii opisującej dzieje naszej laskowskiej parafii i wsi.


Miesiąc listopad w sposób szczególny skłania nas do refleksji nad kresem naszego ziemskiego życia i przywołuje wspomnienie wielu zanikłych już, tradycyjnych obrzędów i zwyczajów towarzyszących umieraniu, pogrzebom oraz pochówkom.


Chcielibyśmy utrwalić i zachować pamięć o osobach prowadzących w przeszłości modlitwy przy zmarłych, prowadzących kondukty pogrzebowe z domu do kościoła, służących zaprzęgami do przewożenia trumny z ciałem w dzień pogrzebu, grabarzach pracujących w przeszłości w naszej parafii.


Prosimy o przejrzenie rodzinnych albumów i udostępnienie zdjęć prezentujących minioną obrzędowość pogrzebową.


Gościem specjalnym naszego spotkania będzie Pan Robert Kowalski – Kierownik Nowosądeckiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który przedstawi historię łososińskiego cmentarza i prowadzoną obecnie renowację najstarszych jego nagrobków. Wśród już uratowanych w ramach tego przedsięwzięcia jest nagrobek rodziny Żochowskich – właścicieli laskowskiego dworu. Ponadto poznamy dzieje naszych najcenniejszych kapliczek będących przedmiotem Jego historycznych badań.


Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 25 listopada 2022r. na godz. 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Laskowej.