Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach od 15 marca 2022 r. do 06 kwietnia 2022 r. wykaz obejmujący lokal użytkowy w budynku Ujanowice 31. Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.


wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia


Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.