Link do galerii zdjęć na stronie GOK - https://laskowa.naszgok.pl/n,dozynki-gminy-laskowa


Gminne Dożynki - „Święto Plonów”, rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z parkingu, na plac przy Kościele, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowana w Kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Kamionce Małej, którą odprawił Proboszcz Parafii ks. Prałat Stanisław Węgrzyn, ks. Prałat Marian Stach i ks. Kanonik Tadeusz Skura w asyście księży sprawujących posługę w Parafiach Gminy Laskowa. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej zapewniła Parafialna Orkiestra Dętą z Jaworznej.


Po Mszy Świętej, barwny korowód prowadzony przez Orkiestrę, udał się na plac dożynkowy przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej, gdzie Starostowie Dożynek Izabela i Paweł Zelek, obdarowali Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha chlebem, miodem, winem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.


Po przywitaniu i przemówieniach zaproszonych gości, odbył się XXV Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.


Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak - Załuska – etnograf, Muzeum Okręgowe Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Joanna Hołda – etnograf, Muzeum Okręgowe Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej, po obejrzeniu prezentacji i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych z : Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł. przyznano:


  • Grupie Wieńcowej z Laskowej: za Wieniec Dożynkowy Tradycyjny.
  • Grupie Wieńcowej z Ujanowic: za Wieniec Dożynkowy Współczesny.

Pozostałe Grupy:


  • Grupa Wieńcowa z Jaworznej,
  • Grupa Wieńcowa z Kamionki Małej,
  • Grupa Wieńcowa z Kobyłczyny,
  • Grupa Wieńcowa z Krosnej,
  • Grupa Wieńcowa ze Strzeszyc,
  • Grupa Wieńcowa z Sechnej,
  • Grupa Wieńcowa ze Żmiącej,

otrzymały dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości po 900,00 zł. każda.


Zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.


Na Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2022 do Zielonek zakwalifikowano Grupę Wieńcową z Laskowej.

Bardzo ciepło zostały przyjęte występy: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej z programem artystycznym „Wesele w Kamionce Małej sprzed 150 lat”, wg scenariusza Pani Wandy Chochlińskiej – Dyrektor Szkoły, pod opieką Pani Agnieszki Bukowiec i Pani Katarzyny Filipek. Najmłodszym czas umilały zabawy z animatorem.


Zgromadzeni zostali „zaskoczeni” muzycznym występem zrealizowanym w ramach cyklu kompleksowych warsztatów i koncertu galowego w ramach projektu „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę”, podczas którego na scenie wśród dzieci i młodzieży talent muzyczny zaprezentowała Pani Poseł Anna Paluch.


Gwiazdą wieczoru była Kapela „GÓROLE”, która folkowym występem porwała i rozbawiła zgromadzoną publiczność.


Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem ZGRANY BAND.


Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.


Konferansjerem był Józef Wójtowicz, o bezpieczeństwo podczas przemarszu barwnego korowodu dożynkowego z kościoła na plac przy szkole zadbali druhowie z OSP Kamionka Mała. Panie z KGW Kamionka Mała zapewniły pyszny poczęstunek wiejskimi smakołykami.


Wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji i obsłudze Dożynek dziękujemy, mieszkańcom Gminy Laskowa i turystom dziękujemy za przybycie i świętowanie razem z nami.


Zdzisław Pajor Dyrektor

GOKSiT w Laskowej


W imieniu własnym i Rady Gminy Laskowa, składam wszystkim mieszkańcom Kamionki Małej serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie, wsparcie i aktywny udział w organizacji tegorocznych Gminnych Dożynek - „Święta Plonów” w Kamionce Małej. Dożynki, to najważniejsze święto rolników stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne "Święto Plonów" stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy Mieszkańców Gminy Laskowa oraz radosnego świętowania.


Piotr Stach

Wójt Gminy Laskowa

ukryty