Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców obszaru LSR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczącą:

Przedsięwzięcia 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje;


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 455 116,00 zł.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.

Intensywność pomocy wynosi: 100%

Wnioski można składać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Józefa Piłsudskiego 20 od 01.07.2022 do 18.07.2022 r. w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku. Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do konsultacji swoich projektów z pracownikiem biura LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.


Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz w biurze LGD. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.


https://www.lgdlimanowa.eu

Pliki do pobrania