Od listopada br. Gmina Laskowa realizuje zadanie zlecone tj. sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach dla gospodarstw domowych. Do tej pory przywieziono i rozdysponowano blisko 200 ton węgla. Pozostałe zamówienie trafi do Gminy na początku stycznia 2023 roku.


Podpisanie umowy z podmiotem operacyjnym, jaki został nam przydzielony, czyli Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie w dniu 21 listopada 2022 r., pozwoliło na rozpoczęcie dystrybucji węgla wśród mieszkańców Gminy Laskowa. Przydzielony Gminie węgiel pochodzi z polskiej kopalni węgla „JANINA” z Libiąża. Dystrybucję węgla Gmina realizuje przy współpracy z 3 składami w Laskowej, Krosnej i Ujanowicach by ułatwiony był dostęp mieszkańców do punktów odbioru. Ponieważ nadal mieszkańcy Gminy są zainteresowani zakupem węgla na preferencyjnych zasadach również w przyszłym roku, Gmina Laskowa będzie aneksować umowę z Tauron Wydobycie S.A. na kolejny zakup węgla. Ponadto informujemy, iż 3 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, które umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na węgiel, na nowy okres tj. od stycznia do końca kwietnia. W związku z tym osoba, która nie wykorzysta w tym roku przydziałowego 1,5 tony węgla, może w 2023 roku zakupić łącznie 3 tony węgla, lub np. mieszkaniec, który w tym roku zakupił 1 tonę węgla, w roku przyszłym będzie mógł złożyć zapotrzebowanie na niewykorzystaną część limitu z 2022 r. tj. 0,5 tony plus 1,5 tony limitu przewidzianego na 2023 r. Osoby, które pomimo złożonego wniosku nie otrzymały jeszcze węgla informujemy, iż w pierwszym tygodniu stycznia ustalone zostały kolejne transporty o czym, będziemy informować telefonicznie każdego wnioskodawcę z osobna.