Urząd Statystyczny w Krakowie zaprasza na stronę internetową https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-mal... gdzie można uzyskać kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy