Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w I półroczu 2021 roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. przyjmowane będą od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Laskowa (Parter Budynku) Druki wniosków w załączeniu.


W tym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju.


Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Przypominamy: projekt rozporządzenia Rady Ministrów, określający stawkę zwrotu podatku akcyzowego od każdego litra oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej został opublikowany w listopadzie ubiegłego roku. Zgodnie z rozporządzeniem:


Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:


• w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,


• w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.


Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze:


1. 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

2. 1-30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.


Prosimy o podawanie we wniosku:

1. numeru rachunku bankowego wnioskodawcy,

2. powierzchni użytków rolnych,

3. numeru telefonu kontaktowego.

Aby przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie, bez oczekiwania w kolejce, bardzo prosimy o ich wcześniejsze dokładne wypełnienie.

Pliki do pobrania