W ostatnim czasie na terenie powiatu limanowskiego wystąpiły intensywne opady deszczu, powodując wezbranie rzeki Łososiny. W wielu miejscach na terenie Gminy Laskowa uszkodzeniu uległa linia brzegowa rzeki. Największe zniszczenia odnotowano w Laskowej na wysokości osiedla Nadole, gdzie woda zabrała znaczą część gruntów stanowiących własność mieszkańców tegoż osiedla.


Na prośbę Pana Wójta Piotra Stacha Gminę Laskowa odwiedził Pan Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP.