Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 lutego 2021 r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie naliczana od ilości zamieszkałych osób. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o złożenie nowej deklaracji do końca lutego 2021 r. Deklaracje dostępne będą w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej oraz u sołtysów poszczególnych wsi. Odpady można wystawiać w workach z tamtego roku, firma „NOVA” będzie sukcesywnie zostawiać swoje worki.