Zakończyła się batalia o działkę (tzw. targowicę) w Ujanowicach. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 29.04.2021 roku prawomocnie uznał, że Gmina Laskowa miała prawo rozwiązania umowy ze Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach oraz orzekł, że Stowarzyszenie nie może naruszać prawa własności Gminy Laskowa do tej działki. Wyrok ten kończy dwuletnie spory, związane z realizacją przez gminę budowy ujęcia wody, które służy zaopatrzeniu w wodę wodociągu Ujanowice – Kobyłczyna. Obecnie trwają prace projektowe nad dalszą rozbudową tego ujęcia.

Pliki do pobrania