Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu Statystycznego w Krakowie pt. „Wakacje ze spisem".


Głównym celem konkursu jest promocja Narodowego Spisu  Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród osób obserwujących oficjalny profil Urzędu Statystycznego na Facebooku, a także zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w spisie.


Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu Statystycznego w Krakowie. Konkurs polega na polubieniu postu konkursowego danej edycji oraz przesłaniu w wiadomości prywatnej do Organizatora:


1. Zdjęcia przedstawiającego:

- jedną z atrakcji turystycznych woj. małopolskiego, lub miejsce zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego i związane z jego historią lub legendami.


2. Komentarza do zdjęcia łączącego w zabawny i kreatywny sposób treść zdjęcia z tematyką spisu powszechnego. Komentarz może być wysłany w odrębnej wiadomości lub naniesiony na zdjęcie i wysłany jako jedna graficzno-tekstowa całość (mem).


3. Informacji o lokalizacji oraz czasie wykonania zdjęcia. 


Co 2 tygodnie spośród przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa będzie wybierać najciekawszą pracę, która zostanie opublikowana na profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Krakowie a uczestnik, który ją przesłał zostanie nagrodzony zestawem gadżetów spisowych.


Każda osoba może przesłać jedno zgłoszenie w każdej edycji konkursu.

 

Regulamin konkursu


ukryty