18 października 2021 r. przeżywaliśmy bardzo miłą uroczystość i ta data będzie zapisana w historii Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi w Sechnej oraz wsi Sechna. Tego dnia dokonano uroczystego poświęcenia i oddania do użytku wybudowanej przy szkole sali gimnastycznej. Prace nad budową sali trwały w latach 2020 – 2021, wykonywała je Firma LEGBUD z Nowego Sącza. Całkowita wartość tego zadania inwestycyjnego wyniosła 1 595 929,29 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 699 600,00 zł w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Jackowi Osuch - Wiceministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kaplicy w Sechnej. Następnie uczestnicy na czele ze Sztandarem Szkoły pomaszerowali do nowo wybudowanego obiektu, gdzie Pani Dyrektor Maria Drożdż wraz z Panem Wójtem Piotrem Stachem serdecznie przywitali przybyłych gości.

W tej ważnej ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, Posłowie na Sejm RP Pani Anna Paluch, Pani Urszula Nowogórska, Pan Wiesław Janczyk, Pan Arkadiusz Mularczyk a także Senator RP Pan Jan Hamerski. Na otwarcie nowego obiektu przybyli również przedstawiciele władz gminnych, między innymi Pan Andrzej Romanek Wójt Gminy Łososina Dolna , Pan Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa, Pan Wojciech Wrona Wójt Gminy Żegocina, Pan Cezary Stawarz Wójt Gminy Trzciana. Obecni byli także Radni Gminy Laskowa na czele z Panią Przewodniczącą Anną Gurgul, sołtysi poszczególnych wsi w tym Pani Elżbieta Zabrzeńska – sołtys wsi Sechna. W tym szczególnym dniu byli z nami obecni dyrektorzy ze szkół podstawowych z terenu gminy, nauczyciele jak również rodzice.

Wójt Gminy Laskowa w towarzystwie zaproszonych gości przeciął symboliczną wstęgę, a ceremonii poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał proboszcz tutejszej Parafii Ks. Wiesław Dzięgiel. Uczniowie w różnym wieku szkolnym przedstawili swoje umiejętności: zarówno taneczne, sportowe jak i muzyczne.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim gościom oraz mieszkańcom, a także za wspaniałą organizację tej uroczystości. Odtąd nowa sala będzie miejscem wielu spotkań zarówno sportowych jak i integracyjnych, stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych. Radość z budynku sali gimnastycznej jest tym większa, bo na tę chwilę czekało kilka pokoleń uczniów.