OGŁOSZENIE


Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.


Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne. Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+. Mobilny punkt ZUS będzie działał w dniu 07 lipca w godz. 9.00-14.00, w Urzędzie Gminy Laskowa.