W dniu 14 stycznia 2021 roku podpisana została umowa z firmą „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 220 na wykonaniezadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa”, zadanie częściowe nr 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Laskowej – osiedle „Folwark”, „Krawcówka”. Zgodnie z podpisaną umową prace wykonane zostaną do dnia 30 kwietnia 2022 r. Koszt wykonania zadania wynosi 1 302 127,56 złotych.

ukryty