Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowi wraz z firmą ProGea 4D sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 chroniących rzeki karpackie w Małopolsce – ETAP I”. Z wstępną propozycję korekty granic obszaru Natura 2000 można się zapoznać na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie pod adresem:

https://krakow.rdos.gov.pl/aktualizacja-granic-2021-lososina

Prosimy osoby zainteresowane o wnoszenia wszelkich uwag, pytań i komentarzy w terminie:

21 października – 4 listopada br. w godz. 10:00 - 14:00. Konsultacje będą odbywać się w formie mailowej i telefonicznej — dane kontaktowe:

Koordynator projektu: 

e-mail: radoslaw.koryga.krakow@rdos.gov.pl,

tel. 12 619 81 20 – rozmowa łączona przez sekretariat RDOŚ (pytania w zakresie aktualizacji granic obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087).