Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Nowego Sącza,miasta Tarnowa,powiatu chrzanowskiego,powiatu krakowskiego,powiatu limanowskiego,powiatu myślenickiego,powiatu nowosądeckiego,powiatu nowotarskiego,powiatu olkuskiego,powiatu oświęcimskiego,powiatu tarnowskiego,powiatu wielickiego


POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzuINFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

13.12.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Oświęcim, ul. Bema – 148 µg/m3

Zabierzów, ul. Wapienna – 140 µg/m3

Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 123 µg/m3

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 104 µg/m3

Kraków, al. Krasińskiego – 149 µg/m3

Kraków, os. Wadów – 131 µg/m3

Kraków, os. Piastów – 121 µg/m3

Kraków, ul. Złoty Róg – 115 µg/m3

Kraków, ul. Bulwarowa – 112 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował powiaty: krakowski, oświęcimski, suski oraz miasto Nowy Sącz i miasto Kraków

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 1 381 400

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

14.12.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 14.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.

Dzień 14.12.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat suski oraz miasto Kraków.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 863 720.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: chrzanowski, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, tarnowski, wielicki oraz miasto Nowy Sącz i miasto Tarnów.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 860 000.