Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: 


  1. Uchwała Nr XXX/217/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 202 1 rok,
  2. Uchwała Nr XXX/218/21 w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce Małej,
  3. Uchwała Nr XXX/219/21 w sprawie: rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,
  4. Uchwała Nr XXX/220/21 w sprawie: przekazania petycji organowi właściwemu,
  5. Uchwała Nr XXX/221/21 w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regul acyjnemu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.