SPZOZ w Laskowej zatrudni Lekarza do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • złożenie cv
  • szczegóły po kontakcie telefonicznym (osobiście)

lub zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się na stronie BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spzozwlaskowej,a,1974639...