W dniu 25 sierpnia 2021 roku podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na realizację zadania pod nazwą „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania -40 306,90 zł

Środki otrzymane z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 153,45 zł

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 153,45 zł

„Finansujemy Ochronę środowiska w Małopolsce”

Pliki do pobrania