Wójt Gminy Laskowa jako Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż każdy mieszkaniec Gminy jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny. Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS (Główny Urząd Statystyczny). Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.


Samospis internetowy przeprowadzany jest od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Do końca trwania spisu pozostało więc tylko 66 dniUdział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.


Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, a zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz – zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

W razie pytań dot. spisu Główny Urząd Statystyczny uruchomił specjalną infolinię spisową pod nr 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.


Informacje na temat spisu można też uzyskać kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym w Laskowej pod nr telefonu 18 330 02 10.


Samospisu można dokonać na stronie https://spis.gov.pl/

Na stronie https://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations można skorzystać z aplikacji DEMO pozwalającej na zapoznanie się z formularzem spisowym oraz z aplikacją spisową (wersja DEMO nie wymaga logowania).

Na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ można się zapoznać z listą pytań w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.


Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Laskowa spisanych jest:

- 42,53% mieszkań,

- 46,61% mieszkańców.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

- wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99

- Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej (GUS) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu 22 279 99 99.

- wywiadu bezpośredniego od dnia 23 czerwca br. (wizyta osobista), przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego)

- spisu można też dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa z pomocą pracownika Urzędu Gminy Laskowa będącego członkiem Gminnego Biura Spisowego.


Jak już wspomniano na wstępie – do końca spisu pozostało tylko 66 dni, w związku z czym osoby, które jeszcze tego nie zrobiły serdecznie zachęcam do jak najszybszego spisania się.