Jednostki OSP Kamionka Mała i OSP Laskowa otrzymały sprzęt i wyposażenie w ramach programu pomocy finansowej przekazanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia, który został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Laskowa miało miejsce 05 styczeń br. W budynku Urzędu Gminy Laskowa.

Na zakup sprzętu dla OSP Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Laskowa pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 zł, resztę kwoty w wysokości 15.150,03 zł pokryła Gmina Laskowa. Sprzęt został przekazany na ręce prezesów i funkcyjnych jednostek OSP .

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.