W dniu 06.04.2021 roku Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa podpisał umowę na remont nawierzchni asfaltowej na moście na rzece Łososina w ciągu drogi gminnej „Laskowa - Mordarka” w miejscowości Laskowa. Zakres robót obejmuje :

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej (zacinki) oraz oczyszczenie nawierzchni na moście - 1 kpl

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową-300,00 m2,

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 5 cm - 300,00 m2,

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o. o., ul. M. B. Bolesnej 87. Termin zakończenia prac przypada na 30.04.2021 roku. 

ukryty