Urząd Gminy Laskowa prosi, aby właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa, którzy w dalszym ciągu nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezwłocznie zgłosili się do Urzędu Gminy w celu podpisania deklaracji. Osoby, które złożyły już deklaracje mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy po blankiety z płatnością.