Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs "Moja Gmina w cyferkach". Jego głównym celem jest promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, a ponadto rozwój kreatywności oraz zdolności językowych i muzycznych wśród dzieci, a także aktywizacja społeczna mieszkańców lokalnych społeczności. Konkurs jest skierowany do placówek wychowania przedszkolnego z terenu województwa małopolskiego.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez zespół/drużynę wychowanków placówki przedszkolnej piosenki lub wierszyka, który następnie zostanie przez nich wykonany, a wykonanie to zarejestrowane w formie filmu. Treść wierszyka lub piosenki powinna być związana z ludnością, mieszkańcami gminy/miejscowości, w której znajduje się przedszkole, Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań, rodziną, tradycjami lokalnymi itp.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wieku:

  • grupa I: 3-latki i 4-latki,
  • grupa II: 5-latki i zerówka.

Prosimy o zapoznanie się z Regulamine Konkursu i załącznikami.

Prace należy przesłać do 11 czerwca 2021 r. poprzez stronę wetransfer.com na adres nsp.2021.krakow@gmail.com

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w formie elektronicznej razem z pracą.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25 czerwca 2021 r. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nsp.2021.krakow@gmail.com lub telefonicznie: +48 695 255 538

Więcej informacji nt. Konkursu (w tym regulamin oraz stosowne załączniki) na stronie Urządu Statystycznego w Krakowie pod adresem: Konkurs "Moja Gmina w cyferkach"

ukryty