ukryty

Panu Józefowi Leśniakowi I Wicewojewodzie Małopolskiemu
w imieniu Samorządu Gminy Laskowa, pragnę złożyć z serca płynące kondolencje
oraz wyrazy najgłębszego współczucia w bolesnych chwilach po śmierci Mamy.


Z wyrazami szacunku

Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa