Na zlecenie Spółki TAURON Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa1, 35 – 105 Rzeszów, opracowuje dokumentację projektową przebiegu linii 110 kV przez teren Gminy Laskowa. W dniu 13.12.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła koncepcja przebiegu projektowanej linii napowietrznej  110 kV relacji Muchówka – Łososina.


W związku z powyższym Wójt Gminy Laskowa udostępnia w załączeniu zaproponowany przebieg trasy oraz informuje o możliwości składania uwag, wniosków, sugestii bezpośrednio do Wykonawcy przedmiotowego opracowania tj: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 35 – 105 Rzeszów.


tel. 17 850 49 00,
e-mail: firma@zwse.rzeszow.pl

www.zwse.rzeszow.pl

Pliki do pobrania