Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach od 08 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. wykaz obejmujący część działki ew. nr 583/4 oraz działki ew. nr 608/15, 584/4, 609/2 i 596/4 w miejscowości Laskowa.


Szczegółowe informacje zamieszczono w BIP pod adresem: https://bip.malopolska.pl/uglaskowa,a,2013134,zarzadzenie-nr-18921-wojta-gminy-laskowa-z-dnia-05-listopada-2021-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-.html