Wójt Gminy Laskowa informuje, że  zgodnie z art. 35  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach od 22 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. wykaz obejmujący część działki ew. nr 583/4 o powierzchni 1,44 m2 w Laskowej, część działki ew. nr 188/2 w Krosnej o powierzchni 1,44 m2 oraz część działki ew. nr 132 w Ujanowicach o powierzchni 1,44 m kwadratowych Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.


Zarządzenie Nr 176/21 Wójta Gminy Laskowa z dnia 21 października 2021 roku w sprawie: oddania w użyczenie części działki ew. nr 583/4 o powierzchni 1,44 m2 w Laskowej, części działki ew. nr 188/2 w Krosnej o powierzchni 1,44 m2 oraz części działki ew. nr 132 w Ujanowicach o powierzchni 1,44 m2 na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie


Zarządzenie Nr 177/21 Wójta Gminy Laskowa z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia