Urząd Gminy Laskowa przypomina, że upłynął termin płatności za odpady komunalne. Wszystkich, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty za odpady komunalne prosimy o uregulowanie należności