Urząd Gminy Laskowa informuje, że od 1 lutego 2021 r. obowiązują następujące stawki od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości za odpady komunalne:  Stawki za śmieci 2021 r.