ukryty

Urząd Gminy Laskowa informuje, że w dniach 29-30 stycznia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujanowicach przy oczyszczalni ścieków będzie otwarty w godzinach piątek: 8-14, sobota: 8-14. Przypominamy, że w celu pozostawienia odpadów należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz przyjęcia odpadów (dostępny u pracownika PSZOK), a następnie należy umieścić posegregowane już odpady w odpowiednich kontenerach.