Urząd Gminy Laskowa informuje, iż w związku z wstrzymaniem wizyt inkasentów do dnia 31 marca 2021 można podawać odczyt telefonicznie, celem wystawienia faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.


Po upływie wyznaczonego czasu, w przypadku braku zgłoszenia aktualnego odczytu, zostaną naliczone opłaty szacunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Nr tel.: 18 330 02 24

Adres e-mail: p.weglarz@laskowa.iap.pl