ukryty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż od dnia 1 lutego 2021r, możliwe będzie składanie drogą elektroniczną, wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus), na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022, trwający od 01 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.

Wnioski składane w sposób tradycyjny (w formie papierowej), będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021r., w siedzibie Ośrodka.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zachęcamy, aby wnioski o przyznanie świadczenia składać online od 1 lutego 2021r., poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal ZUS.

              

W przypadku gdy członek rodziny przebywa poza granicami kraju konieczne jest uzupełnienie następujących informacji:

-Imię i nazwisko,

-numer PESEL,

-kraj przebywania osoby,

-adres zamieszkania,

-adres pracodawcy,

-okres zatrudnienia,

-aktywność zawodowa osoby przebywającej w Polsce.

      

Informacje te są wymagane przez Małopolski Urząd Wojewódzki do rozpatrzenia wniosku. Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Maksymalne  terminy wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku na nowy okres przedstawiają się następująco:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

               

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Druki wniosków dostępne będą od 15 marca 2021r. w tut. Ośrodku oraz na stronie https://bip.malopolska.pl/gopswlaskowej,a,1740900,druki-wnioskow-dot-swiadczen-rodzinnych-i-wychowawczych.html