ukryty

Urząd Gminy Laskowa informuje, iż w dniach od 29.11.2021 r. do 17.12.2021 r., w godzinach 7:30 - 15:30, w Starostwie Powiatowym w Limanowej w sali nr 225, do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Projekt obejmuje obręby ewidencyjne: Kamionka Mała, Krosna, Laskowa, Sechna i Strzeszyce.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie będzie mógł się z nimi zapoznać, uzyskać niezbędne wyjaśnienia bądź zgłosić uwagi.

Po upływie powyższego terminu, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 - (18) 33 37 888.