Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” przesyła link dot. aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na rok 2021.


www.lgdlimanowa.eu/pl/61/harmonogram-naboru

Pliki do pobrania