ukryty

Centrum Medyczne CHIRAMED w Tymbarku zaprasza pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności do skorzystania z darmowej rehabilitacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

TEL. 18 3325220

TEL. 505614480