Spółka Wodociągowa Żmiąca - Strzeszyce informuje, że dnia 29.06.2020 na parking obok Kościoła w Żmiącej został podstawiony beczkowóz z wodą pitną dla użytkowników wodociągu Żmiąca - Strzeszyce. 


Wodę można pobrać w godzinach od 07:00 do 20:00. Poza wyznaczonymi godzinami, w sprawach nagłych należy kontaktować się z przewodniczącym zarządu spółki.