ukryty

Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej „Nagórze” zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki odbędzie się zebranie spółki.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie zwykonania budżetu za 2019 rok.
4. Plan budżetu na 2020 rok.
5.Udzielenie absolutorium Zarządowispółki.
6. Wybór członka Zarządu
7.Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania

.

Przewodniczący Spółki
Józef Pławecki