Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej „ Nagórze” zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku ( czwartek)w godzinach od 10.00 do godz. 13.00 będzie przerwa w dostawie wody ( usunięcie awarii).



Przewodniczący Spółki

Józef Pławecki