W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo-usługowego, stacji paliw płynnych i LPG oraz samoobsługowej myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 63/2 i 65/2 w miejscowości Żbikowice”, Urząd Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości Zawiadomienie Wójta Gminy Łososina Dolna.

Pliki do pobrania