Z uwagi na zakaz organizowania zgromadzeń - walne zebranie członków Spółki Wodociągowej w Laskowej zostaje odwołane. Następny termin podany zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zarząd Spółki