W związku z brakiem ofert na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na terenie lasu gminnego w Laskowej - Sołtys Wsi Laskowa oficjalnie zamyka pierwszy przetarg. Informacje o kolejnym terminie składania ofert będą przekazywane do wiadomości publicznej na bieżąco.


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 142/11 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym las komunalny Gminy Laskowa podaje się do publicznej wiadomości:


1. Gmina Laskowa oferuje do sprzedaży drewno okrągłe iglaste i liściaste z bieżącego pozyskania w szacowanych ilościach i sortymentach:

1) drewno wielkowymiarowe (tartaczne) gat. jodła w ilości 40m3

Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WC02  40%

WC03  50%

WD  10%

2) drewno średniowymiarowe iglaste (typu paletowego) długie w ilości 18m3

3) drewno wielkowymiarowe (tartaczne) gat. buk w ilości 20m3

Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:

WC02 25%

WC03  50%

WD  25%

4) drewno wielkowymiarowe (pozaklasowe) gat. buk w ilości 105m3

Orientacyjny udział klas jakościowo-wymiarowych:
WD1  20%
WD2  45%
WD3  35%


Zainteresowane strony zapraszamy do składania pisemnych ofert kupna poszczególnych sortymentów, podając cenę za m3 drewna netto. Należy podać także swoje dane osobowe wraz z numerem kontaktowym.


Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Laskowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta kupna drewna” w terminie 11.09.2020 r. – 18.09.2020 r.


Zarządzenie Nr 142/11 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2011 r.

Pliki do pobrania