Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18- tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich - za pisemną zgodą prawnych opiekunów.

Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – dokument dostępny na stronie www.zlotjp2.pl/aktualności . Do zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości .20.- zł od osoby dla turystów pieszych i rowerowych natomiast kajakarze ze względu na dodatkowe koszty: dwukrotny transport kajaków oraz osób na trasie Krościenko n/D. – Sromowce Niżne, obowiązuje wpisowe 40.- zł


Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy:

  • Propagowanie idei św. Jana Pawła II - miłości, przyjaźni , umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk.
  • Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej - szczególnie wśród młodzieży wszystkich stopni nauczania oraz licznych rodzin.
  • Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych województwa małopolskiego.